marți, 22 septembrie 2009

Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință

Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință
Prezentare:

  • Asigură specializare, pe termen de 2 ani, pentru ă profesiunea de interpret, necesară pe piața (inter)națională a muncii, în medii de negociere, conferințe, congrese, colocvii, afaceri, instituții europene, instituții (ne)guvernamentale, primării, poliție, procuratură etc.
  • Un interpret este un bun comunicator, cu abilități deosebite de adaptare, flexibilitate sociodeosebite socio--profesională, cunoaște în mod aprofundat cel puțin două limbi străine și asigură comunicarea între membrii/partenerii unei întîlniri multinaționale.

MEFIC:
Perioada de înscrieri: 2 –– 10 iulie 2013
Examenul scris și proba de aptitudini (proba orală): (scris)
Limbi oferite: combinații de câte două limbi între: engleză, franceză, germană, spaniolă, engleză, italaliană

Locuri buget: 18 / Locuri taxă 32

Programă şi plan de învăţământ

Menționăm câteva dintre disciplinele care se studiază la MEFIC, pentru a asigura și consolida cunoașterea limbilor străine, capacitatea de comunicare orală și de interpretare a mesajului /discursului unui vorbitor în fața publicului (exprimare corectă, adecvată, cu valoare argumentativă și forță comunicativă):

Cunoștințe de stilistică (în limba română)

Consolidarea limbii străine (prima și a doua limbă străină)

Strategii de interpretare: limbaj și conceptualizare, tehnici de anticipare lingvistică și cognitivă a mesajului

Interpretare consecutivă (cu/fără luare de note)

Tehnici de interpretare pentru servicii comunitare: tipuri de “liaising”

Interpretare simultanăInterpretare simultană; interpretarea de conferinta

Noțiuni de drept internațional și organizații internaționale

Premiile I si II, Leopoldo Costa, martie 2013

MEFIC se poate mandri cu rezultatele exceptionale obtinute de doua studente anului II, Miruna Ralea si Mihaela Salistean la concursul DGI organizat annual de CE/SCIC. Din trei premii , doua au fost acordate acestor studente de la universitatea noastra,  MEFIC. Evident, meritul este al lor, felicitari!!


Calendar admitere:

 Examen scris:
12 iulie, ora 8:00, Sala Ioan Bogdan
Examen oral:
15–17 iulie, Sala 6, Pitar Moș