marți, 22 septembrie 2009

Bibliografie master traduceri specializate

MASTER IN TRADUCERE SPECIALIZATA ŞI STUDII TERMINOLOGICE  2013 - 2015

pentru limbile engleza, franceza, germana, spaniola
Program de studii cu durata de 4 semestre (2 ani)

Coordonator : Conf. dr.  ROXANA-CRISTINA PETCU

Se pot inscrie la examenul de admitere absolventii oricarei institutii de invatamant superior (cu diploma de licenta) care cunosc doua limbi straine (din cele patru mentionate mai sus).

  • Masterul pregateşte traducatori capabili sa  lucreze cu textul scris, sa-l interpeteze şi sa gaseasca cea mai buna varianta de redare a mesajului textului sursa in limba tinta. De asemenea, li se oferă studenţilor instrumentele necesare pentru a fi capabili să alcătuiască glosare bilingve pe domenii de activitate, destinate atât traducătorilor cât şi publicului larg, interesat in dobândirea cunoştinţelor de limbaje specializate.

  • Absolventii acestei forme masterale se pot prezenta la concursurile organizate de Comisia Europeana pentru a candida cu sanse de succes la ocuparea unor pozitii de traducator (administrator lingvistic) pentru institutiile europene, dar pot lucra cu mult succes pe piaţa naţională, atât pentru angajatorii instituţionali cît şi pentru cei corporativi.

  • Se studiază: Tipologia textului(prof. Dr.Daniela Ionescu), Teoria traducerii( conf dr. Roxana Petcu,) Traduceri specializate (prof.dr. Daniela Ionescu, conf.dr. Roxana Petcu, lect.dr. Anca Velicu), Terminologii specilaizate (conf.dr.Dan Mateescu), Studii culturale europene (conf.dr. Mihai Stroe), Registre stilistice ale limbii române (conf.dr. Ariadna Stefanescu)

  • Programul este monitorizat si sprijinit constant de Comisia Europeana/ DGTranslation, fiind inclus in porgramul de asistenta numit Visiting Translator/Terminologist Scheme

  • Se lucreaza impreuna cu experti si traducatori calificati sau cu profesori cu experienta indelungata in traducere si in formarea tinerilor traducatori.

Examenul de admitere include o proba scrisa de 4 ore – traducere, retroversiune,  pentru ambele limbi straine, ca si chestionar (tip alegere multipla) privind institutiile europene si functiile lor la nivelul UE

Examenul de admitere va avea loc pe data de 12 iulie ora 8:00, Sala Ioan Bogdan
  
Perioada de inscriere – 2-10 iulie 2013

Bibliografie orientativa:
Ionescu, D. (2003): Translation: Theory and Practice, editie revizuita, OSCAR PRINT, Bucuresti.
Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation, Prentice Hall
Nord, Ch. (1991)Text Analysis in Translation, Amsterdan, Atlanta, GA, Rodopi
Bell, R. T., (2000) Teoria şi practica traducerii, Collegium, Polirom,

Persoana de contact: Conf dr. Roxana-Cristina Petcu      petcu.roxanacristina@clicknet.ro