marți, 23 decembrie 2008

Dictionar militar roman-englez

A

aliniament sm         alignment, line;
                                   ~ inamic - the enemy lines
                                   ~ de tragere - line of fire,
                                   ~ de plecare la atac - line of departure (LD);
                                   ~ de contact - line of contact (LC)
                                   ~ de atac - attack position,
                                   ~ de îcetare a focului - cease-fire alignment
amenaja vt             to develop ( a base); to improve /enhance / upgrade the terrain
amenajare sf          development; organisation
                                   ~ terenului - organisation of the ground
antitanc adj            antitank
aparatură electronică sf           electronic equipment
aproviziona vt         to pro vide (to, for)
aprovizionare sf      (pl.) (food, equipment) supplies
                                    a întrerupe ~ - cut off the supplies
                                    ~ cu carburanţi - POL (petroleum, oils and lubricants)
armament sm         armament; weapons (pl.), weaponry
                                    ~ uşor/greu light/heavy armament
                                    ~ de infanterie infantry weapons
artilerie sf              artillery
                                    ~ terestră - field artillery
                                    ~ anti-aeriană - Air-Defense Artillery
                                    ~ de sprijin direct - direct support artillery
                                    ~ cu ţeavă lisa - smoothbore artillery
                                    ~ cu ţeavă ghintuită - rifled artillery
                                    ~ tractată - towed artillery
                                    ~ autopropulsată - self propelled artillery
                                   lovitura de ~ acuplată - solid shot
                                   lovitura de ~ neacuplată - round shot
                                   planificarea focului de ~ - artillery fire plan table
                                   pregătirea de foc de ~ - artillery preparation
artilerist sm            artilleryman, gunner
aruncător sn           mortar; launcher
                                    ~ de grenade - grenade launcher
                                    ~ de grenade antitanc - antitank rocket launcher
                                    ~ de proiectile reactive (APR) - multiple launch rocket system (MLRS)
asigura vt               1. to assure sb (that / of); 2. to ensure (against; to make sure)
                                    a ~ legătura (între) - to run between / to operate between
                                    a-şi ~ apărarea - to conduct one's defense
atac sn                    attack
                                     ~ frontal - frontal attack
                                     ~ prin surprindere - hasty attack
auto (arma)             Transportation Corps
autotun sn               self-propelled gun
avion sn                   (air)plane, aircraft, fixed wings aircraft
                                      ~ de vânătoare - fighterB

baraj sn                   barrage
                                     ~ rutier - road block
                                     foc de ~ - barrage fire
                                     ~ de mine - mine row / mine strip
bătaie sf                   (of) range
                                     ~ maximă - maximum range
                                     dispus în limitele ~ - within the range
                                     a fi în afara ~ - to be out of range
beton sn                  concrete
                                     ~ armat - reinforced concrete


C

câmp sn                   field
                                     ~ de luptă - battlefield
                                     ~ de mine - minefield
                                     ~ de tragere - field of fire
capacitate sf            capability; capacity; ability
                                     ~ de luptă - combat readiness
                                     ~ 100 % - full strength (fully available)
carcasa blindată        armor/ armour (US/UK) (plate)
cazemată sf              bunker; pillbox
cerceta vt                 reconnoitre, to recce (UK) / to reconnoiter, to recon (US)
cercetare sf              1. recognition; 2. reconnaissance / recon
                                       patrula de ~ - reconnaissance patrol
companie sf               company
contraatac sn            counter - attack
culoar sn                   gap/ laneD

debarcare sf              landing
declanşa vt                actuate
demina vt                  to clear (smth) of mines
deminare sf               mine clearanceE

evacuare sf               evacuationF

finanţe 
(arma / serviciu) sf   Finance
foc sn                       fire
                                      conducerea ~ – fire-control
                                      a deschide ~ – to open the fire
                                      ~ neîncetat – continuous fire
                                      putere de ~ – fire-power
                                      sprijin de ~ – fire support
                                      val de ~ (art.) – creeping barrage
forţa vt                         to force
                                      a ~ trecerea/intrarea - to force one's way through/in
forţarea unui curs de apă - hasty river crossingG

genist sm                  engineer, sapeur
geniu (arma)               Corps of Engineers
grupă sf                    squadH

hărţui vt                    to harass
hărţuire sf                 harassment
tragere de ~                harassing fireI

infanterie sf              Infantry
                                      maşina de lupta a ~ - infantry fighting vehicle
infanterist sm            infantryman, sl. grunt
intendenţă (arma) sf Quartermaster Corps
încărcător sn             loader
încercui vt                 to encircle, to surround
încercuire sf              encirclement
ieşire din ~                   break-out
întreţine vt                to maintain
întreţinere sf             maintenanceL

legătură sf                   liaison
lucrări de fortificaţii    field fortifications
luptă sf                         combat, engagement
                                      ~ de întâlnire - meeting engagement
                                      ~ corp la corp - hand-to-hand fighting
                                      ~ apropiată - close combat
                                      ~ în adâncime - deep combat
                                      ~ în spatele dispozitivului propriu - rear combat
                                      dispozitiv de ~ - combat disposition
                                      maşina de ~ a infanteriei – infantry fighting vehicleM

mascare sf                  camouflage
Mentenanţă (arma / serviciu)          Ordinance Corps
mină sf                         mine
                                     câmp de ~ - minefield
misiune sf                    mission, task
                                     a încredinţa o ~ - to assign a mission / a task
                                     a îndeplini o ~ - to accomplish a mission
mlaştină sf                  swamp
planta mine                to lay mines
plantare de mine       minelayingN

neutraliza vt              to neutralize
nimici vt                     to wipe out, to annihilate, to destroy
nimicire sf                  annihilation; destruction
O

obiectiv sn                 target
                                      descoperirea obiectivelor – target acquisition
observare sf              observation
punct de ~                    observation post (OP)
observator sm           observer
                                       ~ înaintat – forward observer
obuz sm                     shell
obuzier sn                  howitzer
ochi vt                       to (take) aim
                                       a ~ în direcţie (art.) – to traverse
ochire sf                    (with weapon) aiming, taking aim
                                       ~ directă / indirectă – direct / indirect laying
ochitor sm                  shooter, marksmanP

panta                              slope, gradient
personal                     personnel
pierdere                     (pl) casualties
                                       a provoca ~ – to inflict casualties
                                       ~ în lupta / în afara luptei – battle / non-battle casualty
pluton                        platoon
                                       ~ de tunuri - cannon platoon
                                       ~ de aruncătoare - rocket
preot (militar)              chaplain
proiectil                         projectile; missile
                                       ~ reactiv – rocket
punct                             point; post
                                       ~ de comandă – command post
                                       ~ de control – checkpoin
                                       ~ de observare – observation post
                                       ~ de sprijin – (on the map) reference point, spot height landmark
                                       ~ de trecere – crossing pointR

rachetă                         missile
                                       ~ antitanc dirijată – antitank guided missile
recul                              blow back
recunoaşte                   to reconnoitre, to recce (UK) / to recon (US)
recunoaştere               reconnaissance / recon
                                       a executa o ~ – to perform/to conduct a reconnaissance
respinge                       to repel
respingere                    rejection
retrage                         to withdraw
retragere                     withdrawal
rezerva                         reserveT

T.A.B.                            amphibious armoured vehicle
tanc                               tank
tanchist                         tankman, tanker (US)
tancuri (arma)             the Armor Branch
teren                             ground
                                       ~ accidentat – rugged / rough ground
trage                             to fire
tragere                         fire, firing
                                       ~ de efect – fire for effect
                                       ~ de efect fără reglaj – predicted fire
                                       ~ directă / indirectă – direct / indirect fire
                                       poligon de ~ – target range
                                       corectarea ~ sf. – correction
transmisiuni (arma)    Signal Corps
trupă                             troop
transportor de trupe   personnel carrier
trupe proprii                 friendly troops
tun                                 cannon, gun
tunar                             gunnerU

urmări                           to pursue
urmărire                       pursuitV

vad                                ditchZ

zonă                              area, zone
                                 ~ urbanizată – built up area